Đóng

bmai

Hạng mục

  • Thi công hệ thống Điện nhẹ: Mạng, Thoại, Camera giám sát, Truyền hình cáp, Âm thanh công cộng.
  • Thi công hạng mục Báo gọi y tá
  • Thi công hạng mục thiết bị văn phòng.

Mô tả

  • 19 tầng nổi & 02 tầng hầm
  • 02 tầng hầm
  • 04 tầng văn phòng
Bài viết liên quan